دسته‌ها
کشاورزی و منابع طبیعی

اثر پكلوبوترازول بر رشد رويشي، گلدهي و كيفيت ميوه در هلو

اثر پكلوبوترازول بر رشد رويشي، گلدهي و كيفيت ميوه در هلو

اثر پكلوبوترازول بر رشد رويشي، گلدهي و كيفيت ميوه در هلو

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان:
اثر پكلوبوترازول بر رشد رويشي، گلدهي و كيفيت ميوه در هلو
 
تاريخچه و مبدأ پيدايش هلو…………………………………… 3
گياهشناسي هلو……………………………………………….. 3
گلدهي:…………………………………………………………. 5
عادت گلدهي هلو:…………………………………………….. 5
نونهالي………………………………………………………… 6
گرده افشاني…………………………………………………… 6
تشكيل ميوه…………………………………………………….. 7
وقايع مهم…

دسته‌ها
کشاورزی و منابع طبیعی

تحقیق تكامل گياهان

تحقیق تكامل گياهان

تحقیق تكامل گياهان

طبقه بندی حوزه رده بندی گیاهان…………………………………………………………. 9
رده های گیاهان………………………………………………………………………….. 11
اطلاعات عمومی گیاهان………………………………………………………………… 12
حیات در پروتروزوئیک…………………………………………………………………. 13
حیات در پالئوزوئیک……………………………………………………………………. 13
حیات در مزوزوئیک…………………………………………………………………….. 13
حیات در دوره…

دسته‌ها
کشاورزی و منابع طبیعی

تحقیق تنظيم كننده هاي رشد گياهي (هورمونهاي گياهي)

تحقیق تنظيم كننده هاي رشد گياهي (هورمونهاي گياهي)

تحقیق تنظيم كننده هاي رشد گياهي (هورمونهاي گياهي)

هورمونهاي گياهي
 
تنظيم كننده هاي رشد گياهي…………………………………………………………………………………………….. 2
بيان عمومي…………………………………………………………………………………………………………………… 3
انتقال اكسين در گياه……………………………………………………………………………………………………….. 6
نقش اكسين در بكرزايي………………………………………………………………………………………………… 11
ژيبرلين…