دسته‌ها
کارآفرینی

چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟

برای موفقیت در زندگی ما احتیاج به تغییر سریع در زندگی داریم که در این کتاب راهکار آن نشان داده شده است….