دسته‌ها
استخدام

سوالات آزمون استخدام مربی امور تربیتی مدارس 98

سوالات آزمون استخدام مربی امور تربیتی مدارس 98

سوالات آزمون استخدام مربی امور تربیتی مدارس 98

سوالات استخدامی مربي امور تربيتي مدارس اموزش و پرورش یکی از سوالات مهم استخدامی می باشد که تیم سوال ازمون با تهیه بهترین سوالات اموزش و پرورش برای امادگی در ازمون و تضمین قبولی امده می کند….
سوالات استخدامی مربي امور تربيتي مدارس اموزش و پرورش

سوالات استخدامی مربي امور تربيتي مدارس اموزش و پرورش

سوالات عمومی مربي امور تربيتي مدارس شامل :
۶۰۰ سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) با پاسخ نامه۵۰۰ سوال ریاضی و آمار مقدماتی با…